Prášek z karbidu wolframu

Vzhled prášku karbidu wolframu (WC) je šedavě černý nebo světle šedý prášek s charakteristikami jednotné barvy, vysoké tvrdosti, vysokého bodu tání atd. Je široce používán při výrobě tvrdých slitin, jako jsou řezné nástroje, důlní nástroje, opotřebitelné díly a tak dále.

Prášek z karbidu wolframu

Vlastnosti stupně

Typ fsss (um) Obsah O (max. %) CT (%) CF (%)
6 0.6-0.8 0.25 6.13+/-0.05 ≤0,06
8 0.8-1.0 0.2
10 1.01-1.5 0.18
15 1.51-2.0 0.15
20 2.01-2.5 0.1
25 2.51-3.0 0.06
30 3.01-4.0 0.05
40 4.01-5.0 0.05
50 5.01-7.0 0.05
70 7.01-15.0 0.04
150 >15,0 0.03

Stupeň: FWC-1: WC≥99,8%
Stupeň: FWC-2: WC≥99,7%

Nečistoty (%max)
Školní známka Fe Mo Al Si Ca Mn Mg
FWC-1 0.03 0.005 0.001 0.003 0.004 0.001 0.001
FWC-2 0.05 0.01 0.002 0.005 0.005 0.001 0.001