Dihydrát wolframanu sodného

Wolframát sodný, bezbarvý krystal nebo bílý krystalický prášek. Zvětrávání na suchém vzduchu, krystalizace vody při 100 stupních, aby se stala bezvodou. Rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v kapalném amoniaku, slabě alkalický vodný roztok. Relativní hustota 3,23 ~ 3,25. Teplota tání 698 °C (bezvodá). V případě kyseliny se rozkládá na ve vodě rozpustný wolframan (H2WO4).

Obsah WO3:68%min
Balení: V železném bubnu po 50 nebo 100 kg netto
Poznámky: Jakékoli zvláštní požadavky na specifikace lze projednat

Dihydrát wolframanu sodného

Vlastnosti stupně

 Živel  Mo  Tak jako  Fe  Cu  Al  TAK4  Cl  NE3
 Nečistoty  0.02  0.075  0.005  0.005  0.0075  0.1  0.1  0.1
(%max)